What An Bruachan B&B offers to its guests

An Bruachan (Irish for little brook) is located on the Killarney Rd Kenmare N71

  • All rooms with shower/bath, tv, and tea/coffee making facilities
  • 4 **** Irish Tourist Board Approved
  • 12 minutes’ walk with footpath and public lighting into town centre
  • Breakfast choice offered each morning
  • Fibre Optic broadband available throughout house
  • Reference books of local interest available from house library
  • Board Games
  • Large car park, and landscaped gardens
  • Shed available for Bicycles.
  • Drying facilities on a wet day

Liên Hệ

Địa chỉ

An Bruachan,
Killarney Rd,
Kenmare,
Co. Kerry,
V93 R2P5

Điện Thoại

+353 64 664 1682

Email

info@bruachan.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 64 664 1682

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách