Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

An Bruachan B&B

An Bruachan bed and breakfast allows you to enjoy the tranquillity of the riverside
whilst being just a 12 minute walk away from the centre of Kenmare.

Chỗ ở của chúng tôi

Chỗ ở có sẵn tại An Bruachan B&B
Hình ảnh có nhãn Property building

About An Bruachan

Enjoy the tranquillity of the riverside whilst being just a 12 minute walk away from the centre of Kenmare.
 
An Bruachan (Irish for ‘Little Brook’) is located on the outskirts of Kenmare on the Killarney Road. Situated on an acre of landscaped gardens with the Finnihy River forming one of the boundaries. A privately owned plantation of mixed matured trees lies to the far side of the river binding the gardens on an additional two sides.
 

Environmental Policy

Here at An Bruachan a quality service for our guests is provided whilst minimising the environmental impact of our activities. The requirements of environmental legislation and approved codes of practice are noted and implemented.
 
Our impact on the environment is minimised through the involvement of various energy saving initiatives. Support and promotion of local produce, food, and crafts and businesses is ongoing.
 
A duty of care towards the environment is implemented so that it may be enjoyed by our visitors and future generations.
 
Hình ảnh có nhãn Garden
Hình ảnh có nhãn Activities

Things to do in Kenmare & Kerry

You’re never stuck for things to do in Kerry. Whether it’s a scenic drive around the Ring of Kerry, an invigorating walk along the Kerry Way or a gentle cycle ride, there is something to please everyone. As well as activities, Kenmare is famous for its cuisine and its array of art and craft shops as well and you will often hear the jigs and reels of a live traditional Irish music session pouring out of one of the several welcoming pubs in the town.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách